Gminy Sierakowice

Zajęcia czytelnicze:

Harmonogram zajęć czytelniczych na rok 2023:

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice
Oferta dla przedszkoli i szkół podstawowych (gmina Sierakowice)

STYCZEŃ – MAJ
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

(w okresie urlopowym od czerwca do września przerwa w prowadzeniu zajęć)
Termin zajęć do uzgodnienia indywidulanie pod nr tel. 58 6816051


Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków
Promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych:

1) przybliżenie miejsca jakim jest Biblioteka, w jaki sposób działa, co to jest regulamin i jak zostać czytelnikiem Biblioteki, zapoznanie z jej księgozbiorem

2) prowadzenie zajęć czytelniczych w oparciu o literaturę dla dzieci w wieku przedszkolnym
3) zajęcia mają formę zabawy, w której dzieci biorą aktywny udział,
4) treść wybranej literatury związana jest z książką lub dostosowana do okoliczności spotkania (okres świąteczny itp.)

5) Światowy Dzień Książki - 23 kwietnia - zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków przybliżające historię książki oraz wybranego przez dzieci bojatera literackiego , czytanie bajek
6) Światowy Dzień Pluszowego Misia – 25 listopada – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków, których bohaterem jest miś.

 

STYCZEŃ – MAJ 
PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ

(w okresie urlopowym od czerwca do września przerwa w prowadzeniu zajęć)
Termin zajęć do uzgodnienia indywidualnie pod nr tel. 58 6016051

 

Zajęcia czytelnicze dla uczniów klas I-III

Promowanie czytelnictwa wśród dzieci:

1) prowadzenie zajęć czytelniczych w oparciu o literaturę dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych
2) wybierana do zajęć literatura obejmuje przede wszystkim literaturę współczesną oraz klasykę dziecięcą, w tym znane bajki, baśnie i opowiadania
3) treść wybranej literatury związana jest głównie z książką i biblioteką lub inna, odpowiednia do okoliczności (okres świąteczny, dzień książki dla dzieci itp.)
4) zajęcia mają charakter edukacyjno-kulturalny, dzieci poznają przygody literackich bohaterów biorąc czynny udział w zabawie
5) do każdych zajęć przygotowany jest zestaw pomocy edukacyjnych.