BIBLIOTEKA PUBLICZNA| Gminy Sierakowice

Wydruk z serwisu, dn.

Regulamin czytelni:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU w  Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice - SKRÓT.

Pełna wersja dostępna jest w Bibliotece.

 

PRAWO KORZYSTANIA 

1.  Korzystanie ze sprzętu komputerowego i usługi dostępu do internetu przysługuje każdemu użytkowinikowi Biblioteki.

3.  Stanowiska komputerowe są dostępne w godzinach otwarcia czytelni.

5.  Korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz usługi dostępu do internetu są bezpłatne.

6.  Biblioteka pobiera opłaty za wykonywanie wydrukówi kserokopii zgodnie z aktualnym cennikiem.

7.  Usługa skanowania dokumentów jest bezpłatna.

 

ZASADY KORZYSTANIA

1.  Celen nadrzędnym funkcjonowania czytelni internetowej jest upowszechnianie dostępu do kultury, nauki i oświaty.

2.  Internet i sprzęt komputerowy udostępniony w czytelni internetowej przeznaczony jest głównie do celów kulturalnych, edukacyjnych, naukowych oraz do poszukiwania informacji, w szczególnosci bibliotecznej i bibliograficznej.

3.  Użytkownik czytelni internetowej ma prawo do:

         *   korzystania z internetu;

         *   korzytsania z programów zainstalownych na komputerze;

         *   korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym. W przypadku wykrycia szkodliwego oprogramowania nośnik nie może zostać użyty;

         *   reprodukowania materiałów bibliotecznych ( w granicach określonych przez prawa autorskie i wyłącznie na użytek prywatny) poprzez wykonywanie kserokopii, zdjęć, wydruków;

4.  Dzieci poniżej 7 lat ze stanowisk mogą korzystać wyłącznie z opiekunem.

5.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkowinka dane zapisane w pamięci komputera.

 

OGRANICZENIA KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTĘPU DO INTERNETU

1.  Niedozwolone jest :

       *   kopiowanie i uzywanie kopii oprogramowania do celów komercyjnych;

       *   ściąganie plików zastrzeżonych prawem autorskim i używanie ich w celach komercyjnych;

       *   korzystanie z internetowych stron zawierających treści erotyczne, pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm;

       *   wykorzytywanie internetu do gier komputerowych zawierających treści szkodliwe dla rozwoju psychicznego dzieci i młodziezy, w tym agresję, przemoc i brutalność;

       *   wykorzytywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działaności zarobkowej;

2.  Użytkowink ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych.

3.  Dla komfortu pracy wszystkich użytkowinków w Bibliotece należy zachowywać się kulturalnie.

4.  Użytkownik  niestosujący się do przedstawionych zasad może utracić czasowo lub całkowicie prawo do korzytsania z internetu i sprzętu komputerowego.