BIBLIOTEKA PUBLICZNA| Gminy Sierakowice

Wydruk z serwisu, dn.

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych:

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SIERAKOWICE

 

 1. Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne:
 1. sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek krajowych dla swoich czytelników,
 2. wypożycza materiały biblioteczne ze swoich zasobów innym bibliotekom.

 

 1. Warunkiem korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych jest aktualna karta biblioteczna i brak zobowiązań wobec biblioteki.

 

 1. Czytelnik biblioteki składa zamówienie osobiście w czytelni.

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszt przesyłki.

 

 1. Biblioteka zamawiająca składa zamówienie w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

 1. Biblioteka zastrzega sobie prawo każdorazowego podejmowania decyzji co do możliwości udostępniania zamawianych materiałów.

 

 1. Materiały sprowadza się na okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą.

 

 1. Z materiałów sprowadzonych można korzystać jedynie w czytelni Biblioteki.

 

 1. W przypadku zniszczenia udostępnionych materiałów obowiązują zasady zawarte w Regulaminie Korzystania ze Zbiorów Biblioteki.